ប្រភេទ​និង​តម្លៃ​ថ្នាំ​ដុសធ្មេញ​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​

ប្រភេទ និងតម្លៃថ្នាំដុសធ្មេញនៅប្រទេសទួរគី"

  ថ្នាំដុសធ្មេញគឺជាការព្យាបាលគ្រឿងសំអាងដ៏ពេញនិយមដែលផ្តល់ជូននៅក្នុងប្រទេសទួរគី។ Se ប្រើដើម្បីគ្របដណ្តប់ផ្នែកខាងមុខនៃធ្មេញនិងកែលម្អរូបរាងរបស់ពួកគេ;

[មកុដធ្មេញនៅប្រទេសទួរគី]

ភ្នំពេញក្រោនធ្មេញ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣|

    ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ